یه جوری براش خوردم و سواری دادم که آب کمرش ته کشید / ساک زدن و سواری رو کیرش چه حالی داد تو استخر 💦